niedziela, 27 października 2013

Algorytmy

Czym jest algorytm ?
Algorytm jest to zestaw zadań który prowadzi do osiągnięcia określonego celu
Algorytm powinien składać się z podstawowych jasno określonych kroków
Cechy Algorytmu :

  • Dyskretność 
  • Uniwersalność
  • Jednoznaczność
  • Efektywność

Rodzaje algorytmów

  • Blokowy
  • Lista kroków
  • Drzewo algorytmu
  • Opisowy
Lista Kroków


Lista kroków przedstawia w kolejnych wierszach kolejne etapy postępowania. Cechą charakterystyczną takiego zapisu jest numeracja wierszy, co w łatwy sposób pozwala na powtórzenie pewnej liczby kroków po przez powrót do określonego miejsca

Przykład :
Dane: Dowolne liczby całkowite: a,b.
Wynik :  Wartość minimalna :  min.
Krok 1 : Wprowadź dwie liczby całkowite ai b przejdź do kroku 2
Krok 2 : Jeżeli a<b, to podstaw min=a, wyprowadź wynik min=a Przejdź do kroku 5. W przeciwnym wypadku  przejdź do kroku 3
Krok 3 : Sprawdź, czy b<a . Jeśli tak, to podstaw min=b, wyprowadź wynik min = b przejdź do kroku 5. w przeciwnym wypadku przejdź do kroku 4
Krok 4 : Wyprowadź wynik min=a =b przejdź do kroku 5.
Krok 5 : Zakończ program. 

Opis słowny algorytmu

Proste algorytmy mogą zostać opisane bezpośrednio w języku programowania.

Przykład 
Po wczytaniu danych wejściowych a i b porównaj wprowadzone liczby. Jeśli a<b, to min =a . Wyprowadź wynik

Drzewo Algorytmu 

W schemacie drzewa można wyróżnić następujące elementy : korzeń (wierzchołek) stanowiący początek algorytmu , wierzchołki pośrednie przedstawiające dokonywane operacje oraz wierzchołki końcowe (liście), które reprezentują otrzymane wyniki

Przykład

Schemat blokowy


Graficzna forma algorytmów , zbudowany jest on  z bloków zawierających informacje na temat danych  wejściowych,wyjściowych  oraz wykonywanych operacji, a także połączeń odpowiadających za kolejność ich wykonania
w schemacie blokowym posługuje się symbolami po niżej kilka najważniejszych ;)

PrzykładBrak komentarzy:

Prześlij komentarz